20. January 2018.

ODLUKA O SAZIVANJU IZVANREDNE SKUPŠTINE PODRUŽNICE Požeško – slavonske županije

Temeljem Članka 16. Stavak 1. Pravilnika o ustroju Stranke te sukladno Odluci Nacionalnog vijeća od 15. lipnja 2013. Izvršni odbor podružnice Požeško – slavonske županije Hrvatskih laburista – Stranke rada na svojoj 7 . sjednici održanoj 08.07 2013. godine, saziva Izvanrednu skupštinu podružnice Požeško – slavonske županije koja će se održati dana 20. srpnja 2013. godine, s početkom u 19 sati u prostorijama hotela Grgin dol u Požegi , na adresi Grgin dol 20

I.
Temeljem Članka 16. Stavak 1. Pravilnika o ustroju Stranke te sukladno Odluci Nacionalnog vijeća od 15. lipnja 2013. Izvršni odbor podružnice Požeško – slavonske županije Hrvatskih laburista – Stranke rada na svojoj 7 . sjednici održanoj 08.07 2013. godine, saziva Izvanrednu skupštinu podružnice Požeško – slavonske županije koja će se održati dana 20. srpnja 2013. godine, s početkom u 19 sati u prostorijama hotela Grgin dol u Požegi , na adresi Grgin dol 20

II.
Na Izvanrednoj skupštini predsjednik, tajnica i članovi izvršnog odbora stavljaju svoje mandate na raspolaganje. O povjerenju svim tijelima podružnice se glasa tajno i ukoliko je većinom glasova izglasano nepovjerenje, smatra se da je skupština razriješila tijela podružnice.

III.
Sjednice Izvršnih odbora ogranaka na kojima se biraju delegati za Skupštinu podružnice moraju se održati najkasnije do 15. srpnja 2013. godine. Na istoj sjednici ogranci koji nemaju člana u Izvršnom odboru podružnice grada Zagreba predlažu kandidate za člana Izvršnog odbora podružnice.

Izbor delegata vrši se tajnim glasanjem, a broj delegata pojedinog ogranka utvrđuje se prema ključu utvrđenom u članku 40. stavku 5. Statuta Stranke.
Broj delegata se utvrđuje sa stanjem broja članova ogranka na dan 10. srpnja 2013. godine u 24:00 sata prema podacima središnjeg registra članova Stranke.
Broj članova pojedinog ogranka s popisom članova dostaviti će se ograncima do 11. veljače 2013. godine.

IV.
Svi izvještaji o izabranim delegatima za skupštinu podružnice kao i kandidatima za članove Izvršnog odbora podružnice moraju biti dostavljeni tajnici podružnice odmah nakon završetka sjednice Izvršnog odbora do 17. srpnja 2013. godine u 20:00 sati.

V.
PRIJEDLOG DNEVNOG REDA SKUPŠTINE PODRUŽNICU GRADA ZAGREBA

1. Prihvaćanje dnevnog reda;
2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine;
3. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) Radno predsjedništvo
b) Verifikacijska komisija
c) Kandidacijska komisija
d) Izborna komisija
e) Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
4. Izvještaj verifikacijske komisije;
5. Rasprava o razlozima loših rezultata na lokalnim izborima;
6. Glasovanje o povjerenju predsjedniku, tajniku i članovima izvršnog odbora – ukoliko se ne izglasa povjerenje prelazi se na ostale točke Dnevnog reda;
7. Kandidiranje i izviještaj kandidacijske komisije;
8. Predstavljanje kandidata;
9. Utvrđivanje liste kandidata;
10. Izbori za predsjednika, tajnika i članove izvršnog odbora;
11. Izvještaj Izborne komisije o provedenim izborima;
12. Završna riječ;

Predsjednik podružnice Požeško – slavonske

Davor Bošnjak

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*