20. January 2018.

Grad LIPIK Nositelj liste Dalibor Glazer

DALIBOR GLAZER, ing.el., nositelj liste za Gradsko vijeće Grada Lipika

Rođen sam 1986. u Pakracu. Živim u Filipovcu. Osnovnu školu završio sam u Lipiku, srednju tehničku u Kutini, a studij elektrotehnike u Varaždinu. Zaposlen sam kao inženjer elektrotehnike u Novoj Gradiški. Po osobnosti smatram se komunikativnim, pedantnim i sklonim timskom radu. Često sam se nalazio u ulozi vođe grupe, poticao napredak i usavršavanje. Cijenim poštenje, rad i trud jer i svoj život oblikujem prema tim načelima.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*